Björn Wilho Hallberg (1938-2009)

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

-

Verköversikt

---


Verk av Björn Wilho Hallberg

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade