Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Fem Gotlands Polskor

Skriv ut

1. Ej för fort
2. Rumins Polska: Hurtigt
3. Romdahls Polska: Markeradt, ej fort
4. Långsamt
5. Gök-Polska

  • Verktyp: Violin och piano
  • Arrangemang/bearbetning: lätt satta för violin och piano af Tor Aulin
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Lundquists Musikförlag (Elkan & Schildknecht), E. & S. 2071

Beskrivning av verket

1. Ej för fort D-dur 3/4 8 takter:/:10 takter:/, Fine, totalt 18 takter
2. Rumins Polska: Hurtigt A-dur 3/4 8 takter:/:14 takter:/ No 1 Da Capo al Fine (ad lib.), totalt 22 takter
3. Romdahls Polska: Markeradt, ej fort B-dur 3/4 8 takter:/:14 takter:/, totalt 22 takter
4. Långsamt g-moll 3/4 /:10 takter:/:10 takter:/ No III Da Capo al Fine (ad lib.)
5. Gök-Polska: G-dur 3/4 6 takter:/:6 takter:/Da Capo al Fine


Verkkommentar

Den första polskan har Aulin använt i sina egna Gottländska danser.