Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Nordisk symfoni
Nordische Symphonie Ess-dur

opus 2

Skriv ut

1. Allegro
2. Adagio cantabile
3. Presto
4. Finale: Maestoso — Allegro vivace

  • Tillkomstår: 1871, troligen instrumenterad under de sista åren av 1890-talet
  • Verktyp: Symfoni
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2013, källkritisk utgåva av Finn Rosengren.
Utgåva för piano 4 h: Det Nordiske Forlag, Köpenhamn / Hofmeister, Leipzig / Zapffe, Christiania (Oslo) cop 1899

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet material i Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf föreligger endast till versionen för piano 4 händer

Beskrivning av verket

1. Allegro Ess-dur 3/4, 204 takter
2. Adagio cantabile Ass-dur 2/4, 61 takter
3. Presto c-moll 9/8, 200 takter
4. Finale: Maestoso Ess-dur 4/4, Allegro vivace Ess-dur 2/2, 355 takter


Verkkommentar

Symfonin komponerades våren 1871 som en sonat för piano 4 händer, och det är denna version som trycktes för piano 4 händer under titeln Nordische Symphonie. Orkestreringen gjordes troligen någon gång under de sista åren av 1890-talet.

Finn Rosengren, 2011


Mediafiler

Edition Levande musikarv