• Tillkomstår: 1873
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Stycket existerar endast i en mycket svårläst autograf

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro agitato g-moll alla breve 262 takter(/:98:/164)
2. Langsam Ess-dur 3/8 121 takter
3. Utan tempobeteckning g-moll 3/4 190 takter (/:59:/131)


Verkkommentar

Första satsen är i autografen daterad Berlin d 26 Febr. 73.
Sats 2 daterad Berlin d. 28 Febr 73.