Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Orkesterstykke i 4 satser [B-dur]

Skriv ut

1. Allegro
2. Moderato
3. Andante con moto
4. Allegro

  • Tillkomstår: 1904-1905
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

Partitur saknas, men med ledning av anteckningar i manuskripten tänkte sig Hägg en stor orkester med tromboner, alltså troligen:
2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro B-dur 2/4 353 takter
2. Moderato Ess-dur 3/4 69 takter
3. Andante con moto g-moll 6/8 43 takter i ett manuskript, 73 takter i ett annat
4. Allegro B-dur 2/4 283 takter
I ett manuskript kommer sats 2 och 3 i omvänd ordning, och i ett annat manuskript är tempobeteckningen för sats 4 Vivace.


Verkkommentar

I ett brev, daterat Köpenhamn 25 oktober 1870, berättar Hägg att han gick på Langelinie och drömde en symfoni i B-dur. Det finns ett manuskript med utkast till alla satserna, betecknat "Motiver till en Sinfonia". Dock tycks verket inte ha utarbetats förrän 1904-05, då Hägg befann sig i Norge, och den verkar aldrig ha blivit orkestrerad. I det enda fullständigt utarbetade manuskriptet, en version för fyrhändigt piano, betecknas verket blygsamt Orkesterstykke i 4 satser. Möjligen ansåg han att det färdiga verket med sitt ringa format inte helt motsvarade beteckningen symfoni.