Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Trio [g-moll]

opus 15

Skriv ut

1. Allegro con moto e agitato
2. Adagio molto – Allegretto scherzando
3. Andante
4. Allegro

  • Tillkomstår: Sats 1 och 2 tillkom 1868, sats 3 och 4 senare
  • Verktyp: Pianotrio
  • Dedikation: ...seinem Freunde R. Hagemeister gewidmet...
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Ett handskrivet material med sats 1 och 2 finns tillgängligt på Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Allegro con moto e agitato g-moll 3/4 119 takter (/:57:/62), G-dur 16 takter, g-moll 21 takter, totalt 135 takter, attacca
2. Adagio molto Ess-dur 4/4 10 takter – Allegretto scherzando B-dur 2/4 95 takter (24/:8:/63), totalt 105 takter
3. Andante d-moll 4/4 110 takter
4. Allegro G-dur 4/4 228 takter (/:114:/114)


Verkkommentar

Sats 1 och 2 komponerades 1868, medan sats 3 och 4 förefaller ha lagts till senare. De är identiska med sats 3 och 4 i Symfoni G-dur, som skrevs vid  slutet av 1870-talet (i Norrtälje), men kompletteringen av trion med dessa satser kan ha gjorts långt senare. Både ifråga om musikstil och handstil skiljer sig verkets båda halvor från varandra.

Sats 1 är i en av autograferna daterad 27 oktober 1868. Efter sats 2 står det: Skizziert in Juli.

I en av autograferna står överst på sid 1: Huldigung an Franz Berwald