Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Elf kleine Klavierstücke

opus 61

Skriv ut

1. Choral
2. Vorspiel: Andante
3. Canon: Moderato
4. Scherzo: Allegro vivace
5. Canon: Lento
6. Romanze: Allegretto cantabile
7. Andante
8. Allegretto
9. Menuetto
10. Kinderstück: Moderato
11. Über den Namen Haegg: Andante

  • Tillkomstår: Nr 6 bär i en autograf dateringen "Stockholm 12/6 1870 Nybrogatan n o 1. i en vindskammare"
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Dedikation: An Frau Gunhild Runquist geb. Lindegren
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag utan år, troligen tryckt hos Breitkopf & Härtel, Leipzig

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det finns sammanlagt 38 autografer till styckena, varav några sättningar för piano två händer och ett par för stråkkvartett

Beskrivning av verket

1. Choral: G-dur 4/4 20 takter (/:8:/12)
2. Vorspiel: Andante a-moll 6/8 16 takter
3. Canon: Moderato F-dur 4/4 28 takter
4. Scherzo: Allegro vivace C-dur 3/4 44 takter (/:12:/:32:/)
5. Canon: Lento d-moll 2/4 20 takter
6. Romanze: Allegretto cantabile F-dur 2/4 73 takter
7. Andante a-moll 6/8 10 takter
8. Allegretto F-dur 2/4 18 takter
9. Menuetto A-dur 3/4 35 takter
10. Kinderstück: Moderato g-moll 2/4 24 takter (/:8:/:16:)
11. Über den Namen Haegg: Andante G-dur 2/4 28 takter


Verkkommentar

I sats 4 och 10 har den andra reprisen bara ett avslutande repristecken.