Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Konzert-Allegro [C-dur]

opus 52

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stycket komponerades för fyrhändigt piano juli-september 1870 och instrumenterades troligen 1909
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Dedikation: An Herrn Musikdirektor Alb. Wideman
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Orkesterversionen är otryckt. Versionen för fyrhändigt piano är utgiven på eget förlag utan år [troligen 1910-talet], tryckt hos Breitkopf & Härtel, Leipzig

Notmaterial/stämmor återfinns

Gävle Symfoniorkester (delvis i autograf)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro energico C-dur 3/4 294 takter, Più allegro 36 takter, Più mosso 9 takter, totalt 339 takter


Verkkommentar

En av autograferna i den fyrhändiga versionen har följande datering: Marstrand – Kjøbenhavn juli-d. 26 September 1870.

Ett av partituren i autograf har följande datering: Renskrifvet Sveg Juli-Aug .....[oläsl] 1909.