• Tillkomstår: Autografen är daterad 1 juni 1869
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Dedikation: An die Fräuleins Stina Widerberg und Iris Pallin
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag utan år [troligen 1910-talet], tryckt hos Breitkopf & Härtel, Leipzig

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto grazioso F-dur 3/8 114 takter (/:16:/98)