Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Studien in der Orchestration bei Professor Niels W. Gade

opus 50

Skriv ut

1. Volkslied
2. (Tema av Weyse)
3. Skizze: (tema av Gade)
4. Skizze: (tema av Gade) Andante
5. Moderato
6. Allegro moderato
7. Andante

  • Tillkomstår: 1870
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Dedikation: An das Konservatorium in Stockholm
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

Varierande besättning i de olika satserna, men som mest
2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag utan år [troligen 1910-talet], tryckt i Leipzig hos Breitkopf & Härtel (Endast partitur)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Flera av satserna saknas i autograf

Beskrivning av verket

1. Volkslied: 2 sättningar, A för full orkester och B för bara blåsare, utan tempobeteckning B-dur 4/4 20 takter vardera
2. (Tema av Weyse) Utan tempobeteckning G-dur 4/4 20 takter
3. Skizze: (tema av Gade) 2 sättningar, A i g-moll och B i
e-moll, utan tempbeteckning Moderato 3/4 13 takter vardera
4. Skizze: (tema av Gade) 2 sättningar, A i A-dur och B i Ess-dur,
Andante 3/4 8 takter vardera
5. Moderato, 4 sättningar A, B, C och D för olika besättningar, C-dur 4/4 9 takter vardera
6. Allegro moderato, 3 sättningar A, B och C, som tre avsnitt inom samma stycke, C-dur 4/4 8 takter vardera, totalt 24 takter
7. Andante H-dur 4/4 59 takter


Verkkommentar

Med undantag för den sista satsen kan dessa studier knappast vara avsedda som musik att framföra. Snarare vill Hägg ge en inblick i hur hans grundläggande instrumentationsstudier hos Gade gestaltade sig.