Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Två små suiter (öfver koralerna N:o 23 & 89) komponerade för orgel eller piano

opus 36

Skriv ut

Suite öfver Ps. 23

Suite öfver koralen n:o 89

  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Orgel
  • Dedikation: Gefleborgs läns orgelnistförening tillägnad
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag, Gävle 1911, Gefle-Postens tryckeri

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sviternas satser är utspridda i olika manuskript

Beskrivning av verket

Suite öfver Ps. 23
Första slaget. 4 sättningar utan tempobeteckning 4/4 20 takter vardera ((/:8:/12), 1. G-dur, 2. D-dur, 3. F-dur, 4. C-dur
Andra slaget. 3 sättningar utan tempobeteckning 4/4
1. G-dur 23 takter (/:9:/14), 2. se nedan under kommentarer, nr 3 F-dur 26 takter (/:10:/:16:/), [4.] C-dur 26 takter (/:10:/16)
Tredje slaget
[Med en figurerande stämma] 2 sättningar utan tempobeteckning 4/4
[1.] F-dur 23 takter (/:9:/14), [2.] C-dur 23 takter (/:9:/14)
[Med tre figurerande stämmor] 4 sättningar utan tempobeteckning 4/4
1. G-dur 24 takter (/:9:/15), 2. D-dur 23 takter (/:9:/14), 3. F-dur 23 takter (/:9:/14), 4. C-dur 24 takter (/:10:/14)

Suite öfver koralen n:o 89
Första slaget. 6 sättningar utan tempobeteckning, de fem första i e-moll, den sjätte i h-moll, 4/4 8 takter vardera (/:4:/4)
Andra slaget. 4 sättningar utan tempobeteckning 4/4
1. e-moll 18 takter (/:10:/8), 2. h-moll 20 takter (/:10:/10), 3. e-moll 20 takter (/:10:/10), 4. h-moll 20 takter (/:10:/10)
Tredje slaget, med en figurerande stämma. 3 sättningar utan tempobeteckning 4/4, 18 takter vardera (/:9:/9)
1. e-moll, 2. h-moll, 3. e-moll
Med tre figurerande stämmor. 4 sättningar utan tempobeteckning, 4/4
1. e-moll 17 takter (/:9:/8), 2. h-moll 22 takter (/:12:/10), 3. e-moll 20 takter (/:10:/10), 4. 20 takter (/:10:/10)


Verkkommentar

Efter den andra sviten finns följande fotnot: En bearbetning af denna koral förekommer i J. Häggs Suite sentimentale

I den andra sviten, andra slaget nr 3 finns ett repristecken vid stycket slut. Troligen är detta repristecken felaktigt, eftersom stycket rimligtvis bör ha samma form som de omkringliggande.