Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Suite N:o 7, för piano eller orgel [a-moll]

opus 35

Skriv ut

1. Moderato
2. Andante
3. Kanon i sekunden (Dubbel kontrapunkt): Moderato
4. Preludium och Koral N:o 231: Lento

  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt, troligen i slutet av 1860-talet
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Hr Musikdirektör Anders Jobs!
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag 1912, tryck: Gefle-Postens tryckeri

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Moderato a-moll 47 takter
2. a. Andante a-moll 3/5 20 takter
b. Utan egen tempobeteckning a-moll 3/4 26 takter, Trio F-dur 3/4 29 takter, Da capo takt 1-26, totalt utan Da capo 55 takter
3. Kanon i sekunden (Dubbel kontrapunkt): Moderato a-moll 2/4 8 takter
4. Preludium och Koral N:o 231: [Preludium:] Lento a-moll 4/4 8 takter
[Koral]: 4 fyrstämmiga sättningar, a: C.F. i sopranstämman a-moll 4/4 16 takter, b: C.F. i altstämman d-moll 4/4 16 takter, c: C.F. i tenorstämman a-moll 4/4 16 takter, d: C.F. i basstämman d-moll 4/4 16 takter, totalt 72 takter


Verkkommentar

I en av autograferna är sats 2 a daterad "Skarpnäck 18/9 MDCCCLXV". Sedan följer möjligen fler siffror, men resten av papperet är borta. Satsen skulle alltså kunna vara skriven redan 1865, men troligen under något av de närmast följande åren.