Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Studenten fra Lund

opus 25

Skriv ut

1. ”Jeg aldrig Lundagaarden glemmer”
2. ”Fra Lundagaarden gik tidt Venneklynger”
3. ”I sommerkveld, o hvilken gammen”
4. ”Fuldmaanen skinner”
5. ”Jeg aldrig Lundagaarden glemmer”

  • Tillkomstår: 1871
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och orkester
  • Dedikation: I den tryckta utgåvan: Til det musikalske Selskab i Visby
  • Uruppförande: Versionen för liten besättning: 17 november 1912, Grängesberg, Grängesbergs Orkesterförening
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket är i original skrivet med pianoackompanjemang, den stora orkesterversionen tillkom i Sveg i juli 1909, versionen för liten orkestersättning bär dateringen "Agön 3/7 1912" efter sats 1.
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

Versionen för stor orkester: 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str
Versionen för reducerad besättning: 1.1.2.1 / 1010 / kornett / timp / str

Soloröster/kör

1 tenor, 1 baryton
Manskör, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Orkesterversionerna är opublicerade
Versionen med piano: Wilhelm Hansen, Köpenhamn, Leipzig, Norsk Musik-forlag, Oslo utan år

Notmaterial/stämmor återfinns

Stämmaterial till den lilla versionen finns hos Grängesbergs orkesterförening

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Andante Ass-dur 4/4 20 takter, Più mosso 1 takt, C-dur 40 takter, totalt 61 takter
2. Allegretto con moto G-dur 2/4 38 takter
3. Vivace Ess-dur 6/8 56 takter (14/:36:/6)
4. Andante H-dur 6/8 35 takter, Recit 3 takter, Vivace Ess-dur 5 takter, Adagio 6 takter, totalt 49 takter, attaca
5. L´istesso tempo [Adagio] Ass-dur 4/4 17 takter, Allegro 35 takter, Più mosso 35 takter, totalt 87 takter