Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Studenten fra Lund

opus 25

Skriv ut

1. ”Jeg aldrig Lundagaarden glemmer”
2. ”Fra Lundagaarden gik tidt Venneklynger”
3. ”I sommerkveld, o hvilken gammen”
4. ”Fuldmaanen skinner”
5. ”Jeg aldrig Lundagaarden glemmer”

  • Tillkomstår: Första satsen bär dateringen "Rolighed d. 23/6 71"
  • Verktyp: Manskör och instrument
  • Dedikation: Til det musikalske Selskab i Visby
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket finns även i två olika orkesterarrangemang av Hägg
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

pno

Soloröster/kör

1 tenor, 1 baryton
Manskör, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen, Köpenhamn, Leipzig, Norsk Musik-forlag, Oslo utan år.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Andante Ass-dur 4/4 20 takter, Più mosso 1 takt, C-dur 40 takter, totalt 61 takter
2. Allegretto con moto G-dur 2/4 38 takter
3. Vivace Ess-dur 6/8 56 takter (14/:36:/6)
4. Andante H-dur 6/8 35 takter, Recit 3 takter, Vivace Ess-dur 5 takter, Adagio 6 takter, totalt 49 takter, attaca
5. L´istesso tempo [Adagio] Ass-dur 4/4 17 takter, Allegro 35 takter, Più mosso 35 takter, totalt 87 takter


Verkkommentar

På titelsidan står det "Komponeret for baryton, mandskor og orkester", men i början av sats 5 finns det även ett tenorsolo