Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Tarantella [a-moll]

opus 23

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An Herrn Emil Buhrmann
  • Uruppförande:
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hofmeister, Leipzig, Det Nordiske Forlag, Köpenhamn 1899

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen till pianoversionen saknas. Det finns autograf till en orkesterversion och en ofullständig autograf för fyrhändigt piano

Beskrivning av verket

Presto agitato a-moll 6/8 36 takter, A-dur 51 takter, a-moll 80 takter, totalt 167 takter