Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Nya sånger och visor

opus 14 (ej utsatt i den tryckta utgåvan)

Skriv ut

1. Fiskarflickan (Johan Ludvig Runeberg)
2. Svanen (Bernhard Elis Malmström)
3. Hvi suckar det så tungt uti skogen (Bernhard Elis Malmström)
4. Ack, hur skönt (Carl Munthe)
5. I drömmen (författare ej angiven)
6. Sången (Emil von Qvanten)
7. Slåttervisa (Victor Emanuel Öman)
8. Kvarnvisa (ur En yngre son, författare ej angiven)
9. Aftonsaga (Emil von Qvanten)
10. Kör, "Men månen träder stilla" (Bernhard Elis Malmström, ur Hvi suckar det så tungt uti skogen)
11. Morgonrodnadens sång (författare ej angiven)

  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt. De flesta sångerna är troligen från 1860-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se nedan under respektive sång
  • Dedikation: Se under Verkkommentar nedan
  • Arrangemang/bearbetning:
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Soloröster/kör

Nr 3 är skriven för sopransolo, manskör och piano
Nr 10 är för 8-stämmig blandad kör och piano
Övriga sånger är för en röst och piano

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag, tryckt i Gävle 1910, Gefle-Postens tryckeri.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det finns inte mindre än 53 autografer till sångerna i detta häfte. Nägra är arrangemang för röst och ensemble, andra för piano solo. En autograf befinner sig i privat ägo.

Beskrivning av verket

1. Fiskarflickan (Johan Ludvig Runeberg): Andante a-moll 6/8 16 takter
2. Svanen (Bernhard Elis Malmström): Con moto a-moll 3/4 24 takter (4/:19:/1), reprisen spelas 4 gånger
3. Hvi suckar det så tungt uti skogen (Bernhard Elis Malmström): Lento e-moll 4/4, detta stycke är skrivet för sopransolo, manskör och piano 43 takter, Något långsammare 20 takter, totalt 63 takter
4. Ack, hur skönt (Carl Munthe): Andante Fiss-dur 2/4 2 strofer om vardera 67 takter
5. I drömmen (författare ej angiven): Andantino D-dur (men det angivet i noterna att originaltonarten är Fiss-dur) 6/8 31 takter, F-dur 3/4 30 takter, Più lento D-dur 20 takter, 6/8 6 takter, totalt 87 takter
6. Sången (Emil von Qvanten): Andante F-dur 3/4 38 takter
7. Slåttervisa (Victor Emanuel Öman): Friskt A-dur 2/4 87 takter
8. Kvarnvisa (ur En yngre son, författare ej angiven): Allegretto e-moll 2/4 28 takter
9. Aftonsaga (Emil von Qvanten): Andantino e-moll 6/8 23 takter, E-dur 22 takter, totalt 45 takter
10. Kör (Bernhard Elis Malmström, ur Hvi suckar det så tungt uti skogen): , Andante H-dur 3/8 92 takter, detta stycke är skrivet för 8-stämmig blandad kör och piano, stycket har ingen rubrik mer än "Kör" men texten börjar ”Men månen träder stilla”
11. Morgonrodnadens sång (författare ej angiven): Allegretto A-dur 2/4 77 takter


Verkkommentar

Dedikationer:
1. Till C. Seger
2. Till Fru Signe Hultman
3. Till C. Nordqvist
4. Till Hofrättsrådet C. Munthe
5. Till Herr Gustaf Hägg
6. Till Fröken Tora Åslund
7. Till Fru Lucia Myrmo
8. Till Fröken Signe Hebbe
9. Till Fröken Fredrika Wickman
10. Till Herr Ernst Nordin
11. Till Fröken Elisabet Ehinger