Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Fantasi-Stycken för Pianoforte

opus 11

Skriv ut

1. Andante
2. Allegretto
3. Andantino
4. Allegretto scherzando
5. Allegretto quasi Andante

  • Tillkomstår: I både den fullständiga autografen och den tryckta utgåvan finns dateringen 23/1 1869 efter sats 4. Sats 5 är troligen skriven långt senare.
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag, tr Gävle 1909, Ahlström & Cederberg

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Andante g-moll 6/8 30 takter
2. Allegretto Ess-dur 3/8 53 takter
3. Andantino Ass-dur 2/4 32 takter
4. Allegretto scherzando G-dur 2/4 22 takter, Poco marziale [det står felaktigt "margiale"] C-dur 28 takter, G-dur 28 takter, totalt 78 takter
5. Allegretto quasi Andante e-moll 2/4 25 takter (/:8:/:17:/)


Verkkommentar

Det är stor skillnad i notpiktur mellan nr 1-4 och nr 5 i den fullständiga autografen, och det är tydligt, att Hägg skrev till det femte stycket långt senare, kanske i samband med tryckningen. Det fanns helt enkelt ett tomt notblad över i manuskriptet. För denna teori talar även det faktum att dateringen står efter det fjärde stycket, inte det femte och, inte minst, att en av autograferna har titeln Fyra Fantasistycken. I denna autograf har sats 4 rubriken Scherzo-Arabeske.