• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An Herrn O. Hylén
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hofmeister, Leipzig, Det Nordiske Forlag, Köpenhamn 1899

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto quasi Andante F-dur 6/8 81 takter