Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Erinnerung an Norwegen, Tänze und Volkslieder aus dem Amt Trondjem gesammelt und für das Pianoforte gesetzt

Skriv ut

1. D-dur
2. Walzer: B-dur
3. Lappländisches Lied: g-moll
4. Marsch: G-dur
5. Volkslied: d-moll
6. Tanz: d-moll
7. Altes Käselied: d-moll
8. Tanz: D-dur
9. Tanz: d-moll
10. Choral: C-dur
11: Tanz: D-dur
12: Marsch: A-dur

 • Tillkomstår: Samlingen bör ha tillkommit under Häggs tid i Norge 1900-1909
 • Verktyp: Piano
 • Dedikation: An Frau Louise Sörensen geb. Berntsen
 • Arrangemang/bearbetning: Nr 1, 2 och 12 finns även i arrangemang för mässingssextett.
  Nr 5 och 12 finns även i arrangemang för blandad ensemble.
  Nr 11 finns även i orkesterarrangemang.
 • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

U. å. och ort, eget förlag, tryck: Leipzig, Breitkopf & Härtel

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det finns även en autograf i Norsk musikksamling och en i Svenskt visarkiv, Folkmusikkommissionens notsamling

Beskrivning av verket

1. D-dur utan tempobeteckning 4/4 20 takter, Da capo, d.v.s. repris på hela stycket
2. Walzer: utan tempobeteckning B-dur 3/4 32 takter (/:16:/:16:/), G-dur 32 takter (/:16:/16), totalt 64 takter
3. Lappländisches Lied: fjärdedel = 96 g-moll 3/4 8 takter (4/:4:/)
4. Marsch: utan tempobeteckning G-dur 2/4 24 takter (/:4:/:12:/:8:/)
5. Volkslied: Langsam d-moll 2/4 10 takter (/:4:/:6:/)
6. Tanz: utan tempobeteckning d-moll 3/4 12 takter (/:4:/8:/)
7. Altes Käselied: fjärdedel = 108 d-moll 3/4 17 takter (/:4:/:8:/5)
8. Tanz: utan tempobeteckning D-dur 3/4 17 takter (/:8:/:9:/)
9. Tanz: utan tempobeteckning d-moll 3/4 8 takter (/:4:/:4:/)
10. Choral: fjärdedel = 100 C-dur 2/4 24 takter (/:8:/:16:/)
11: Tanz: fjärdedel = 88 D-dur 3/4 12 takter (/:4:/8)
12: Marsch: utan tempobeteckning A-dur 4/4 12 takter (8/:4:/)


Verkkommentar

Nr 6, 7, 8 och 9 ingår även i samlingen (opubl) 100 norska polskdanser
Nr 2 är enligt utgåvan komponerad av Sörensen.
Nr 5 och 11 är enligt utgåvan "aufgezeichnet von J. Hg."
Nr 10 är enligt utgåvan från trakten vid sjön Aursunden, där Hägg bodde 1900-1909.
Det finns en noterad version av melodistämman till nr 5 (i 4/4) i Svenskt visarkiv, Folkmusikkommissionens notsamling, Hs 11, nr 147. Stycket är försett med anteckningen (troligen av Olof Andersson): "Nr 147-148 Fjellvisor, uppt av J. A. Hägg efter en gammal lappkvinna vid norska gränsen i Jämtland. Den senare kallade hon för vaggvisa."