• Tillkomstår: Stycket är skisserat 1878 och orkestrerat 1898
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: Förmodligen är stycket aldrig spelat
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.0.0 / timp / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Det finns inget stämmaterial till stycket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det finns även en kort partiturskiss i Svenskt visarkiv, Folkmusikkommissionens samlingar

Beskrivning av verket

Sostenuto G-dur 4/4 30 takter, Allegro alla breve 321 takter (/:106:/215), totalt 351 takter


Verkkommentar

Det fullständiga partituret har följande datering: Öregrund-Hedvigsfors Skizz 19/10 78 Ork -/8 98