Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Sonatine f. Piano (til Undervisningsbrug) [F-dur]

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Romanze: Lento
3. Vivace F-dur

  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An den kleinen Axel Hägg
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hofmeister, Leipzig, Det Nordiske Forlag, Köpenhamn 1900

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen förkommen

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato F-dur 3/4 307 takter (/:116:/191)
2. Romanze: Lento f-moll 3/4 55 takter
3. Vivace F-dur 2/4 24 takter (/:8:/:16:/), f-moll 40 takter (/:8:/:32:/), F-dur 24 takter, B-dur 42 takter (/:13:/:29:/), F-dur 24 takter, totalt 154 takter


Verkkommentar

Titeln ovan är angiven enligt omslaget. På första notsidan står: Sonate (Zum Gebrauch beim Unterricht.)

Axel Hägg var tonsättarens brorson, född 1893 och således 7 år gammal det år sonatinen trycktes.