• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Orgel
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket finns även i en orkestersättning av Hägg.
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i Organistens Preludiealbum, utg. Anjou, Gävle 1917, sid. 15, nr 35 i häftet.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Utan tempobeteckning C-dur 4/4 12 takter