• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Övrig kammarmusik med blåsare
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket är i original komponerat för orgel, men finns även i denna version samt i en sättning för orkester.
  • Speltid: 5 min

Instrumentering (besättning)

e-flat cornet, b-flat cornet, alto horn, 2 tenor horns, tuba

Exempel på tryckta utgåvor

Versionen för orgel är tryckt i Organistens Favoritalbum, häfte 2, utg. N. E. Anjou, u.å. och ort, tr: Leipzig, Röder, sid. 64–65, nr 35 i häftet

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Utan tempobeteckning c-moll 4/4 32 takter (/:12:/:20:/), Trio Ass-dur 25 takter (/:9:/16), Da capo takt 1-32, totalt utan repriser och Da capo 57 takter


Verkkommentar

I en av autograferna till orgelversionen finns påskriften: "Zum Andenken Emil Hartmanns". Hartmann dog 1898, och möjligen skrev Hägg sitt stycke i anslutning till detta.