• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket är ursprungligen skrivet för orgel. Autografen till orkesterversionen bär följande datering: Orkestreradt Skåndal Febr. 23 [svårläsligt].
  • Speltid: 5 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Orkesterversionen är otryckt.
Orgelversionen är tryckt i Organistens Favoritalbum, häfte 2, utg. N. E. Anjou, u.å. och ort, tr: Leipzig, Röder, sid. 64–65, nr 35 i häftet.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Utan tempobeteckning c-moll 4/4 32 takter (/:12:/:20:/), Trio Ass-dur 25 takter (/:9:/16), Da capo takt 1-32, totalt utan repriser och Da capo 57 takter


Verkkommentar

En av autograferna till orgelversionen bär påskriften "Zum Andenken Emil Hartmanns". Hartmann dog 1898, vilket kan ge en indikation om verkets tillkomst.