• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Orgel
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket finns även i en sättning för orkester och en för mässingssextett av Hägg
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i Organistens Favoritalbum, häfte 2, utg. N. E. Anjou, u.å. och ort, tr: Leipzig, Röder, sid. 64–65, nr 35 i häftet.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Utan tempobeteckning c-moll 4/4 32 takter (/:12:/:20:/), Trio Ass-dur 25 takter (/:9:/16), Da capo takt 1-32, totalt utan repriser och Da capo 57 takter


Verkkommentar

En av autograferna har påskriften "Zum Andenken Emil Hartmanns".Hartmann dog 1898, vilket skulle kunna ge en indikation om när verket tillkom.