Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Norrländische Tänze, Zwölf Polkas [sic] und Zwei Märsche
Tänze aus Norrland

Skriv ut

1. C-dur
2. G-dur
3. G-dur
4. a-moll
5. C-dur
6. d-moll
7. G-dur
8. Mor Annas Polska a-moll
9. A-dur
10. d-moll
11. Polska från Lappland e-moll
12. Riksdagsman Per Anderssons Polska G-dur
Zwei Märsche
1. Marsch från Bjuråker B-dur
2. C-dur

  • Tillkomstår: Marsch nr 2 är i autografen daterad oktober 1899. För övriga stycken är tillkomstår okänt
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: An Herrn Nils Hägg
  • Arrangemang/bearbetning: Nr 3, 7, 10 och 12 finns även i orkesterarrangemang av Hägg.
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag u.å., tryckt hos Breitkopf & Härtel, Leipzig

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. C-dur 3/4 16 takter (/:8:/:8:/)
2. G-dur 3/4 16 takter (/:8:/:4:/:4:/), Da capo takt 1-8
3. G-dur 3/4 23 takter (/:8:/:7:/:8:/)
4. a-moll 3/4 14 takter ((/:8:/:6:/)
5. C-dur 3/4 16 takter (/:8:/:8:/)
6. d-moll 3/4 10 takter, D-dur 8 takter (/:8:/), Da capo takt 1-10, totalt utan repriser och Da capo 18 takter
7. G-dur 3/4 16 takter (/:8:/:8:/)
8. Mor Annas Polska: a-moll 3/4 12 takter (/:4:/:8:/)
9. A-dur 3/4 16 takter (/:8:/:8:/)
10. d-moll 3/4 16 takter (/:8:/:8:/)
11. Aus Lappland, e-moll 3/4 16 takter (/:4:/:4:/:4:/:4:/)
12. Riksdagsman Per Anderssons Polska: G-dur 3/4 17 takter (/:8:/:9:/)
Zwei Märsche.
1. Bjuråker, B-dur 4/4 8 takter (/:4:/:4:/), Da capo takt 1-4
2. C-dur 4/4 12 takter (/:4:/:4:/4)


Verkkommentar

På första notsidan i både violin- och pianostämmorna är titeln Tänze aus Norrland. På omslaget står det Norrländische Tänze, Zwölf Polkas und zwei Märsche für Violine und Klavier gesammelt und gesetzt von J. Ad. Hägg. Det är dock, såsom framgår av verkbeskrivningen ovan, inte alls fråga om 12 polkor utan 12 polskor.