Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

19 [Nitton] Norrlandspolskor
(19 [Neunzehn] Norrländische Tänze)

Skriv ut

1. Efter J. A. Nordlinger, d-moll
2. Efter J. A. Nordlinger, C-dur
3. Knäppolska: Efter J. A. Nordlinger, D-dur
4. Från Jämtland, d-moll
5. Nu skall vi börja - -: Efter J. A. Nordlinger, G-dur
6. Efter J. A. Nordlinger, d-moll
7. Från Ångermanland, G-dur
8. Lifligt, D-dur
9. C-dur
10. Polska författad (?) af J. A. Nordlinger, G-dur
11. Efter J. A. Nordlinger, C-dur
12. Polskor efter Erik Erson-Ljung, Delsbo, G-dur
13. A-dur
14. Polskor efter Orr-Jonas Orrbo, D-dur
15. a-moll
16. D-dur
17. a-moll
18. Från Härjeådalen, g-moll
19. D-dur

  • Tillkomstår: Nr 1 är i en autograf daterad 30/12 97, nr 14 är daterad 20/6 1900, för övriga är tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An Fräulein Agda Söderman
  • Arrangemang/bearbetning: Nr 6 finns även i orkesterarrangemang av tonsättaren
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag, tr Gefle 1911, Gefle-Postens tryckeri.

Zweite Auflage. U.å. o ort, eget förlag, tr: Leipzig, Breitkopf & Härtel.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Polskorna är utspridda i olika manuskript i Häggsamlingen

Beskrivning av verket

1. Efter J. A. Nordlinger, d-moll 16 takter (/:4:/:4:/:6:/:2:/)
2. Efter J. A. Nordlinger, C-dur 15 takter (/:7:/:8:/)
3. Knäppolska: Efter J. A. Nordlinger, D-dur 18 takter (/:10:/:8:/)
4. Från Jämtland, d-moll 12 takter (/:8:/:4:/)
5. Nu skall vi börja - -: Efter J. A. Nordlinger, G-dur 20 takter (/:8:/12)
6. Efter J. A. Nordlinger, d-moll 18 takter (/:8:/6/:4:/)
7. Från Ångermanland, G-dur 12 takter(/:4:/:8:/)
8. Lifligt, D-dur 20 takter (/:4:/:4:/:12:/)
9. C-dur 12 takter (/:6:/:6:/)
10. Polska författad (?) af J. A. Nordlinger, G-dur 14 takter (/:8:/:8:/:8:/)
11. Efter J. A. Nordlinger, C-dur 20 takter (/:8:/:4:/8)
12. Polskor efter Erik Erson-Ljung, Delsbo, G-dur 16 takter (/:8:/:8:), Da capo takt 1-8
13. A-dur 16 takter (/:8:/:8:/)
14. Polskor efter Orr-Jonas Orrbo, D-dur 15 takter (/:8:/:7:/)
15. a-moll 16 takter (/:8:/:4:/:4:/)
16. D-dur 12 takter (/:4:/:8:/)
17. a-moll 18 takter (/:6:/:6:/:6:/)
18. Från Härjeådalen, g-moll 18 takter (11/:7:/)
19. D-dur 16 takter


Verkkommentar

Nr 3 kallas Elgs polska i tre autografer.
Nr 5 kallas Nu skall vi börja i tre autografer