• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: An Herrn E. Buhrmann
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hofmeister, Leipzig, Det Nordiske Forlag, Köpenhamn 1899

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Den bevarade autografen är ofullständig

Beskrivning av verket

Moderato A-dur 3/8 39 takter, 2/4 21 takter, E-dur 3/8 42 takter, 2/4 44 takter, A-dur 3/8 53 takter, Stringendo 36 takter, totalt 235 takter