• Tillkomstår: En av autograferna är daterad 7/7 acht und sechzig
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

I tidskriften Hemländsk musik, julnumret 1912, nr 83 i häftet

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Utan tempobeteckning Ass-dur 2/4 26 takter (2/:8:/:16:/)