• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

I tidskriften Hemländsk musik, Sommar och Höst 1912, nr 69 i häftet

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Fjärdedel = 104 C-dur 4/4 38 takter (4/:8:/:22:/4), Trio Ass-dur 46 takter, Dal segno takt 5-34, totalt utan repriser och Da capo 84 takter


Verkkommentar

Det är inte uttryckligen angivet orgel i trycket, även om det finns anvisningar om manualer och pedal. Säkert är stycket avsett att kunna spelas på piano också.