Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

21 [Tjugoen] Bjuråkers-Polskor samlade och satta för piano

Skriv ut

1. Giftaslåten: D-dur
2. d-moll
3. F-dur
4. Sparflåten: d-moll
5. B-dur
6. F-dur
7. F-dur
8. A-dur
9. C-dur
10. C-dur
11. Sotarelåten: G-dur
12. Nordlingers polska: G-dur
13. Ess-dur
14. Grafströms polska: G-dur
15. Syster till Grafströms Polska: G-dur
16. Svärd-Polska: d-moll
17. G-dur
18. F-dur
19. Lapp-Polska: C-dur
20. F-dur
21. C-dur

  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt, troligen någon gång mellan 1895 och 1898
  • Verktyp: Piano
  • Arrangemang/bearbetning: Nr 3, 5 och 13 finns även i orkesterarrangemang av Hägg.
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Stockholm 1898

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen till pianoversionen saknas. De autografer som är bevarade är till orkesterversionerna.

Beskrivning av verket

Samtliga är skrivna i 3/4-takt.
1. Giftaslåten: D-dur 40 takter (/:8:/.8:/24), Dal segno takt 25-32
2. d-moll 18 takter (/:9:/:3:/6:/)
3. F-dur 22 takter (/:6:/16:/)
4. Sparflåten: d-moll 16 takter (/:8:/:8:/)
5. B-dur 22 takter (/:8:/:14:/)
6. F-dur 16 takter (/:4:/:8:/4), Dal segno takt 5-12
7. F-dur 12 takter (/:8:/:4:/), Da capo takt 1-8
8. A-dur 18 takter (/:8:/:8:/)
9. C-dur 24 takter (/:8:/:6:/:10:/)
10. C-dur 16 takter (:8:/:8:/)
11. Sotarelåten: G-dur 16 takter (/:8:/:8:/)
12. Nordlingers polska: G-dur 24 takter (/:8:/:8:/:8:/)
13. Ess-dur 24 takter (/:12:/:12:/)
14. Grafströms polska: G-dur 16 takter (/:8:/:8:/), Da capo takt 1-8
15. Syster till Grafströms Polska: G-dur 16 takter (/:8:/:8:/)
16. Svärd-Polska: d-moll 12 takter (/:4:/:8:/)
17. G-dur 18 takter (/:8:/4/:6:/)
18. F-dur 24 takter (/:24:/)
19. Lapp-Polska: C-dur 42 takter (/:8:/:11:/:8:/15)
20. F-dur 24 takter (/:8:/:8:/:8:/)
21. C-dur 16 takter (/:8:/8:/)


Verkkommentar

Antagandet om styckenas tillkomst mellan 1895 och 1898 grundar sig på att Hägg efter sjukdomstiden bosatte sig i Hälsingland 1895, och att styckena gavs ut 1898.