• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hofmeister, Leipzig, Det Nordiske Forlag, Köpenhamn, 1899

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det finns två autografer, som båda är ofullständiga.

Beskrivning av verket

Allegretto vivace e-moll 6/8 44 takter, C-dur 16 takter, ciss-moll 16 takter (/:4:/12), e-moll19 takter, totalt 95 takter


Verkkommentar

Det finns även en ofullbordad eller ofullständigt bevarad version för orkester