Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Drei kleine Suiten im alten Style
[f-moll, h-moll, Ess-dur]

opus 24

Skriv ut

Erste kleine Suite f-moll
1. Allemande
2. Courante
3. Sarabande
4. Gigue

Zweite kleine Suite h-moll
1. Largo - Moderato
2. Sarabande: Andante con moto
3. Vivace ma non troppo

Dritte kleine Suite Ess-dur
1. Präludium: Mässig bewegt
2. Dreistimmiges Canon all´ottava: Lento
3. Vivace

  • Tillkomstår: Svit nr 2 är daterad Stockholm 1868
  • Verktyp: Piano
  • Arrangemang/bearbetning: Svit nr 2 finns även i en sättning för orkester av tonsättaren
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Exempel på tryckta utgåvor

Utgiven i tre häften. Det Nordiske Forlag, Köpenhamn, Hofmeister, Leipzig [1898]
Svit nr 2, sats 2 även utgiven i Album,16 leichtere Clavierstücke på samma förlag [1899]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografer föreligger endast till Svit nr 2 och sats 2 ur Svit nr 3

Beskrivning av verket

Erste kleine Suite [f-moll]
1. Allemande: f-moll 4/4
2. Courante: Ass-dur 3/4
3. Sarabande: f-moll 3/4
4. Gigue: F-dur 12/8

Zweite kleine Suite [h-moll]
1. Largo h-moll 3/4, Moderato h-moll 4/4
2. Sarabande: Andante con moto D-dur 3/4
3. Vivace ma non troppo h-moll 2/4

Dritte kleine Suite [Ess-dur]
1. Präludium: Mässig bewegt Ess-dur 4/4
2. Dreistimmiges Canon all´ottava: Lento g-moll 3/4
3. Vivace Ess-dur 3/8


Verkkommentar

Sviterna är ett slags barockpastischer, och det är möjligt att de skrevs som studiearbeten vid Musikkonservatoriet i Stockholm