Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Impromptu [D-dur]

opus 16

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Fru Mary Fougberg född Schwieler
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket finns även i en orkesterversion av tonsättaren
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Stockholm [1898]

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen till pianoversionen saknas

Beskrivning av verket

Allegro vivace D-dur 3/4 76 takter, Meno vivo F-dur 140 takter, Tempo I D-dur 120 takter, Più mosso 16 takter, Presto 25 takter, totalt 377 takter

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 502 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Opusnumret är ej utsatt i den tryckta utgåvan.

Troligen komponerades verket vid slutet av 1860-talet.