Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Tolf Sånger och Visor

opus 44

Skriv ut

1. Blomman (Bernhard Elis Malmström).
2. Härlig är högsommarns prakt (författare ej angiven)
3. Vaggvisa (Frans Michael Franzén)
4. Jungfrun i det gröna (Bernhard Elis Malmström)
5. Stemning (Hans Christian Andersen)
6. Du är min ro (Zacharias Topelius)
7. Lokkeleg (Björnstjerne Björnson)
8. Hvem är din lefnads ljus (Zacharias Topelius)
9. Vårkänslor (Emil von Qvanten)
10. Hvar är hon? (Emil von Qvanten)
11. Flickan i skogen (Emil von Qvanten)
12. Flickans födelsedag (Bernhard Elis Malmström)

  • Tillkomstår: ca 1869-1871, se vidare under Verkkommentar nedan
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se respektive sång
  • Dedikation: Se under Verkkommentar nedan
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Zapffe / Det Nordiske Forlag / Gehrmans, Oslo (Christiania) / Köpenhamn / Stockholm u.å. [1898]

Nr 1 även i Svensk Sång, årg. 2, Stockholm 1901

Nr 2 även i Sveriges Melodibok, bd 1, Nordiska Musikförlaget, Stockholm u.å..

Nr 4 även i Sveriges Melodibok, bd 2, Nordiska Musikförlaget, Stockholm u.å.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sångerna är utspridda i olika manuskript i Hägg-samlingen. Nr 1 saknas.

Beskrivning av verket

1. Blomman (Bernhard Elis Malmström). Andante E-dur 4/4 20 takter (//:16://4). Avsnittet mellan repristecknen framförs tre gånger.
2. Härlig är högsommarns prakt (författare ej angiven). Andante F-dur 3/4 25 takter
3. Vaggvisa (Frans Michael Franzén). Andante a-moll 6/8 8 takter, Allegretto C-dur 2/4 11 takter, Tempo I a-moll 6/8 4 takter, Allegretto C-dur 2/4 11 takter, Tempo I 6/8 8 takter, totalt 42 takter
4. Jungfrun i det gröna (Bernhard Elis Malmström). Andante fiss-moll 2/4 28 takter (2//:22://4). Avsnittet mellan repristecknen framförs fem gånger.
5. Stemning (Hans Christian Andersen). Andante moderato a-moll 2/4 42 takter
6. Du är min ro (Zacharias Topelius). Andante F-dur 2/4 20 takter (4//:16://). Avsnittet mellan repristecknen framförs fyra gånger.
7. Lokkeleg (Björnstjerne Björnson). A-dur 2/4 65 takter
8. Hvem är din lefnads ljus (Zacharias Topelius). Utan tempobeteckning G-dur 2/4 Fyra strofer om vardera 24 takter
9. Vårkänslor (Emil von Qvanten). Friskt A-dur 3/4 16 takter
10. Hvar är hon? (Emil von Qvanten). Lento g-moll 3/4 25 takter
11. Flickan i skogen (Emil von Qvanten). Andante fiss-moll 2/4 50 takter
12. Flickans födelsedag (Bernhard Elis Malmström). Andante A-dur 2/4 fyra strofer om vardera 21 takter


Verkkommentar

Opustalet är ej utsatt i den tryckta utgåvan

Dedikationer:
1. An Fr. A. Wallén
5. Til Fröken Louise Melchior
6. An Emil Sjögren
7. Til Fröken Elisabet Pettersson

Sång nr 5 är i autografen daterad 18 januari 1871
Nr 7 är i autografen daterad 17 november 1870
Nr 8 är i en av autograferna daterad 1869
Övriga sångar saknar datering, men torde ha tillkommit under de sista åren av 1860-talet