Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Suite (Preludium, Con moto, Romans, Sorgmarsch och Romans) för Pianoforte

opus 39

Skriv ut

1. Praeludium: Lento
2. Con moto
3. Romans: Andante
4. Sorgmarsch: Marziale
5. Romans: Icke för långsamt

  • Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Herr J. Grytnes!
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag, Gävle 1904

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Styckena är utspridda över flera olika manuskript i Hägg-samlingen.

Beskrivning av verket

1. Praeludium: Lento g-moll 4/4 20 takter
2. Con moto, g-moll 2/4 50 takter
3. Romans: Andante g-moll 4/4 16 takter
4. Sorgmarsch: Marziale c-moll 4/4 30 takter, Trio: Maggiore C-dur 31 takter, Dal Segno takt 2-26, Coda 4 takter, totalt 65 takter
5. Romans: Icke för långsamt G-dur 2/4 46 takter.


Verkkommentar

Opusnumret är 39 enligt vissa källor, men är ej utsatt i den tryckta utgåvan.