1. Icke för långsamt
2. Lento
3. Andante
4. Lento
5. Scherzino: Vivace ma non troppo

  • Tillkomstår: I ett av manuskripten är nr 5 daterad Solna 20 maj 1868 (möjligen 10 maj). För övriga är tillkomstår okänt, även om det är sannolikt att de tillkom samma år
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Fru Henriette Haaker
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i häftet Novelletter (op. 12) och Bagateller (op. 19), eget förlag, Gävle 1909

Nr 1 och 4 även som Två bagateller i tidskriften Hemländsk musik, Julnumret 1912

Nr 5 även i Hägg, 21 små pianostycken, Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1980

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Styckena är utspridda över flera olika manuskript i Hägg-samlingen.

Beskrivning av verket

1. Icke för långsamt B-dur 3/4 38 takter (2/:36:/)
2. Lento a-moll 4/4 7 takter, Largo 11 takter, totalt 18 takter
3. Andante g-moll 2/4 27 takter
4. Lento h-moll 3/4 34 takter
5. Scherzino (det står Schevzine i den tryckta utgåvan, men i autografen är ordet tydligt Scherzino), Vivace ma non troppo e-moll 3/8 48 takter (/16/:32:/), Trio più lento 40 takter (/:8:/32), Da Capo al fine (takt 1-48), totalt 88 takter