Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Sonate [e-moll]

opus 1

Skriv ut

1. Allegro passionato
2. Andante sostenuto
3. Finale: Allegro con fuoco

  • Tillkomstår: 1871
  • Verktyp: Cello och piano
  • Dedikation: Seinem lieben Lehrer N.W. Gade
  • Uruppförande: 8 januari 1872 i Tonkünstlerverein, Dresden. Friedrich Grützmacher och tonsättaren.
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Breitkopf & Härtel, Leipzig [1874]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Fullständig autograf saknas. Det finns en solostämma i bearbetning för violin och därtill kortare skisser.

Beskrivning av verket

1. Allegro passionato e-moll 4/4, 268 takter (2/:93:/173)
2. Andante sostenuto G-dur 2/4, 77 takter
3. Finale: Allegro con fuoco E-dur 3/4, takter 300 takter (4/:113:/183)