Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

[Allegro moderato Ess-dur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen under de första åren av 1900-talet, då Hägg vistades i Norge
  • Verktyp: Horn och piano
  • Speltid: 6 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro moderato Ess-dur 4/4 201 takter, Meno allegro 16 takter, totalt 217 takter