Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Ballade [f-moll]

opus 45

Skriv ut
  • Tillkomstår: troligen 1900-1905
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Til Herr A. Haugen!
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget förlag [troligen 1905]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Komplett autograf saknas. Delar av verket finns i tre olika manuskript.

Beskrivning av verket

Un poco sostenuto f-moll 3/8, 80 takter, Più mosso 32 takter, Fjärdedel = 116 167 takter, Tempo I 53 takter, totalt 332 takter