Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien, Heft V

Skriv ut

29. Barcarolle: Allegretto
30. Langsam
31. Andante
32. A la Corno
33. Andante
34. Allegretto
35. Allegretto
36. Menuetto: Moderato
37. Andante con moto

  • Tillkomstår: Ett stycke är daterat 1870, ett är från 1897 (eller 1898) och ett från 1899. För övriga är tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Dedikationer avseende de enskilda styckena är angivna under Verkkommentar nedan
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Det Nordiske Forlag/Hofmeister, Köpenhamn/Leipzig 1900

Nr 37 även i häftet Hägg, 21 små pianostycken
Nordiska Musikförlaget, Stockholm, cop 1980

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Styckena är utspridda över flera olika manuskript i Hägg-samlingen.

Beskrivning av verket

29. Barcarolle: Allegretto Ass-dur 3/8 77 takter
30. Langsam D-dur 4/4 25 takter
31. Andante H-dur, 3/4 32 takter (/:8:/24)
32. A la Corno: E-dur 3/4 66 takter (/:18:/:48:/)
33. Andante A-dur 2/4 22 takter
34. Allegretto F-dur 6/8 22 takter (/:8:/:14:/)
35. Allegretto H-dur 4/4 37 takter
36. Menuetto: Moderato D-dur 3/4 47 takter (/:8:/:22:/17)
37. Andante con moto A-dur 2/4 24 takter (/:8:/16)

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 502 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

När Hägg skulle ge ut de fem häftena med Kleine nordische Lieder und Präludien förefaller det som om han gjorde ett urval bland tidigare komponerade stycken. Nr 19 är daterad 15 september 1897 (möjligen 1898; årtalet är skrivet LXXXXVII men är svårläsligt och kan också vara LXXXXVIII), nr 32 är daterat 2 mars 1899 och nr 35 Stockholm 1 mars 1870. Övriga stycken saknar utsatt datering och kan lika väl vara från 60-70-talet som från åren närmast före publiceringen.

Dedikationer:
29. Frau Charlotte Arplund
30. Director C.W. Rendahl
31. Herrn Nicolaj Hansen
32. Herrn G. H:son Holmberg
33. Fräulein Elisabeth Ehinger
34. Dr D. Sellberg
35. Seinem Freunde R.I. Hagemeister
36. Fräulein Dagmar Gade
37. Saknar dedikation