Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien, Heft IV

Skriv ut

23. Langsam
24. Andante con moto
25. Langsam
26. Krigerische Klänge: Mässig
27. Bewegt
28. Lebhaft

  • Tillkomstår: Tre av styckena bär dateringar från oktober 1897, för övriga är tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Dedikationer avseende de enskilda styckena är angivna under Verkkommentar nedan
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Det Nordiske Forlag/Hofmeister, Köpenhamn/Leipzig [troligen 1899]

Nr 24 och 28 även i Hägg, Album, 16 leichtere Clavierstücke
Det Nordiske Forlag / Hofmeister, Köpenhamn / Leipzig [1900]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Styckena är utspridda över flera olika manuskript i Hägg-samlingen

Beskrivning av verket

23. Langsam e-moll 2/4 12 takter, Poco animato 13 takter, [Tempo I] 8 takter, totalt 33 takter
24. Andante con moto f-moll 6/8 36 takter
25. Langsam a-moll 2/4 15 takter, Un poco più animato 9 takter, Tempo I 19 takter, totalt 43 takter
26. Krigerische Klänge: Mässig E-dur 4/4 22 takter (/:8:/14)
27. Bewegt a-moll 3/4 32 takter
28. Lebhaft A-dur 6/8.41 takter

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 502 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

När Hägg skulle ge ut de fem häftena med Kleine nordische Lieder und Präludien förefaller det som om han gjorde ett urval bland tidigare komponerade stycken. Nr 23 och 26 är daterade 18 oktober 1897 och nr 25 16 oktober 1897. Övriga stycken saknar utsatt datering och kan lika väl vara från 60-70-talet som från åren närmast före publiceringen.

Dedikationer:
23. An Fräulein Kristina Johanson
24. An Frau Jakobine Westberg
25. An Frau Jenny Collin
26. An Fräulein Vivi Ehinger
27. An Director A. Enderberg
28. Saknar dedikation