Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien, Heft III

Skriv ut

6. Präludium: Con moto
17. Allegretto
18. Andante
19. Allegretto
20. Andante
21. Fjärdedel=MM 100
22. Andante

  • Tillkomstår: Två stycken är daterade 1897, för övriga är tillkomstår okänt
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Dedikationer avseende de enskilda styckena är angivna under Verkkommentar nedan
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Det Nordiske Forlag / Hofmeister, Köpenhamn / Leipzig [troligen 1899]

Nr 17 och 18 även i Hägg, Album, 16 leichtere Clavierstücke
Det Nordiske Forlag / Hofmeister, Köpenhamn / Leipzig [1900)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Styckena är utspridda över flera olika manuskript i Hägg-samlingen.

Beskrivning av verket

16. Präludium: Con moto c-moll 4/4 59 takter
17. Allegretto f-moll, 3/8 55 takter (/:16:/39)
18. Andante, E-dur 3/4 46 takter
19. Allegretto B-dur 3/8 31 takter
20. Andante a-moll 2/4 25 takter (/:8:/17)
21. Fjärdedel=100 fiss-moll 3/4 32 takter
22. Andante Ass-dur 2/4 37 takter

Länkar

Lyssna till verk på Musica Sveciaes utgåva MSCD 502 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

När Hägg skulle ge ut de fem häftena med Kleine nordische Lieder und Präludien förefaller det som om han gjorde ett urval bland tidigare komponerade stycken. Nr 16 är daterad Skån 8 augusti 1897 och nr 18 10 september 1897.Övriga stycken saknar utsatt datering och kan lika väl vara från 60-70-talet som från åren närmast före publiceringen.

Dedikationer:
16. An Sigurd Ehinger
17. An Fräulein Aline Lennmark
18. An Fräulein Elisabeth Sundberg
19. An Fräulein Ebba Kjellberg
20. An Herrn Director C. Berg
21. An C. Frummeric
22. An Fräulein Elin Petterson