Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Konsert-Ouverture N:o 2 (Konsertuvertyr nr 2 c-moll)
Phantasiestück

opus 26

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1871
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Dedikation: Till Hr Kapellmästaren R. Liljefors
  • Uruppförande: 16 februari 1913, Gävle, Gävleborgs läns orkesterförening under ledning av Ruben Liljefors
  • Speltid: 10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2018, källkritisk utgåva av Finn Rosengren.
Partitur och stämmor: Edition Reimers (Monumenta Musicae Svecicae), Stockholm 2008
Arrangemang för piano 4 händer: eget förlag, Gävle 1913

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det finns 5 fullständiga och ett ofullständigt partitur i autograf, samtliga i Statens Musiksamlingar

Beskrivning av verket

Allegro moderato c-moll 4/4, 242 takter


Verkkommentar

Stycket skrevs våren 1871 under Häggs studieår för Niels W. Gade i Köpenhamn.