• Tillkomstår: Okänt, troligen är de olika styckena tillkomna vid olika tidpunkter
  • Verktyp: Orgel
  • Dedikation: An Schwedische Kameraden und Organisten
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: Varje preludium upptar ungefär en sida

Exempel på tryckta utgåvor

Det Nordiske Forlag / Hofmeister, Köpenhamn / Leipzig 1899

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Preludierna är utspridda i flera olika manuskript, och flera saknas

Beskrivning av verket

1. C-dur 3/4 35 takter
2. a-moll 3/4 44 takter
3. G-dur 9/8 13 takter
4. e-moll 3/4 21 takter
5. D-dur 4/4 22 takter
6. h-moll 4/4 11 takter
7. A-dur 4/4 15 takter
8. fiss-moll 6/8 23 takter
9. E-dur 4/4 29 takter
10. ciss-moll 6/8 18 takter
11. H-dur 4/4 25 takter
12. giss-moll 6/8 19 takter
13. Fiss-dur 6/8 10 takter
14. ess-moll 6/8 14 takter
15. F-dur 4/4 19 takter
16. d-moll 9/8 9 takter
17. B-dur 3/4 20 takter
18. g-moll 4/4 11 takter
19. Choral mit Canon: Ess-dur 6/8 15 takter (/:5:/10)
20. c-moll 4/4 17 takter
21. Ass-dur 3/4 33 takter (det finns också som alternativ en kortare version på 22 takter)
22. f-moll 3/4 29 takter
23. Allein Gott in der Höh´: Dess-dur 4/4 25 takter (/:9:/16)
24. b-moll 4/4 39 takter


Verkkommentar

Titeln "Praeludien" står på första notsidan, medan omslaget har titeln "Präludien (24) für Orgel oder Piano".

Opustalet är inte utsatt vare sig i utgåvan eller i manuskripten men finns i Häggs egenhändiga verkförteckningar och är också tillskriven i hans eget exemplar av trycket.
Troligen är styckena vid komponerade vid olika tidpunkter och hopsamlade inför publiceringen 1899. Det enda daterade stycket, nr 7, är daterat redan 4 mars 1867.