Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Kleine nordische Lieder ohne Worte und Präludien, Heft I

Skriv ut

1. Präludium: Con moto
2. Allegretto
3. Barcarole, Lento ma non troppo
4. Tempo di Mazurka
5. Allegretto grazioso
6. Frühlingslied: Moderato
7. Tanz: Nicht zu schnell
8. Allegretto vivace

 • Tillkomstår: Nr 3 är daterat 7 oktober 1897, och nr 4 bär anteckningen Minne från Mars månad 1869. För övriga stycken är tillkomsår okänt.
 • Verktyp: Piano
 • Dedikation: 1. An Robert Isaksson
  2. An Frau Hermanna Hägg geb. Enequist
  3. An Wilhelm Ericsson
  4. An meine Mutter geb. Stjernholm
  5. An Frau Maria Looström
  6. An R. Hagemeister
  7. An Frl. Siri Johansson
  8. An Frl. Signe Olsson
 • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Det Nordiske Forlag, Köpenhamn utan år [1898]
• Elkan & Schildknecht, Stockholm utan år [ca 1898], samma utgåva som ovanstående

Nr 2, 3 och 8 även i Hägg, Album, 16 leichtere Clavierstücke
Det Nordiske Forlag / Hofmeister, Köpenhamn / Leipzig [1900]

Nr 5 även i häftet Hägg, 21 små pianostycken
Nordiska Musikförlaget, Stockholm, cop 1980

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Styckena är utspridda över flera olika manuskript i Hägg-samlingen

Beskrivning av verket

1. Präludium: Con moto E-dur 4/4 36 takter (/:16:/20)
2. Allegretto Ess-dur 2/4 24 takter
3. Barcarole: Lento ma non troppo, g-moll 3/4 25 takter (/:8:/17)
4. Tempo di Mazurka ciss-moll 3/4 38 takter (16/:22:/)
5. Allegretto grazioso F-dur 3/4 32 takter
6. Frühlingslied: Moderato A-dur 3/4 34 takter
7. Tanz: Nicht zu schnell G-dur 3/4 40 takter
8. Allegretto vivace a-moll 3/4 39 takter (/:12:/27)

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 502 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

När Hägg skulle ge ut de fem häftena med Kleine nordische Lieder und Präludien förefaller det som om han gjorde ett urval bland tidigare komponerade stycken. Detta förklarar varför nr 3 är daterad 1897 och nr 4 1869. Övriga stycken saknar utsatt datering och kan lika väl vara från 60-70-talet som från åren närmast före publiceringen.

Det finns motsägande uppgifter om det här häftet är nr 1 eller nr 2. Numreringen av styckena är inte till någon hjälp, då båda häftena börjar med nr 1 (däremot börjar häfte 3 med nummer 16, och därefter är det löpande numrering fram till nr 37). På omslagen till båda häftena står Heft I,  II. Meningen var väl att förlaget eller musikhandlaren sedan skulle markera den aktuella siffran. Fyra faktorer pekar på att detta häfte är nr 1:
1) Jag har i min ägo två ex av noterna, där omslaget markerats på detta sätt.
2) Det tycks mig rimligt att tryckplåtarnas numrering följer häftenas ordning.  N.F. 3680 skulle då avse häfte 1 och N.F. 3681 häfte 2. (De tre följande häftena har sedan nummer N.F. 3682-4).
3) Det borde vara naturligast att inleda det första häftet med ett preludium.
4) I Hofmeisters lista över utgiven musik (www.hofmeister.rhul.ac.uk) står häftena i denna ordning.

Tyvärr har andra kommit till motsatt slutsats, och i Musik- och teaterbibliotekets exemplar är detta häfte markerat som det andra.

Finn Rosengren