Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Kleine Nordische Lieder ohne Worte und Präludien, Heft II

Skriv ut

1 [troligen nr 9 i löpande numrering, se nedan]. Andante
2 [10]. Andante tranquillo
3 [11]. Andante
4 [12]. Andantino quasi Allegretto
5 [13]. Andante grazioso
6 [14]. Romance: Innig
7 [15]. Wiegenlied: Allegretto

 • Tillkomstår: Ett stycke är daterat 1868 och två är daterade 1897. För övriga är tillkomstår okänt
 • Verktyp: Piano
 • Dedikation: 1 [9]. An Frau Axellina Sundell geb. Hägg
  2 [10]. An Fräulein Maria Hägg
  3 [11]. An Karin Westberg
  4 [12]. An Anna Hederstedt
  5 [13]. An Gerda von Klint
  6 [14]. Saknar dedikation
  7 [15]. An Mauritz Westberg
 • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Det Nordiske Forlag, Köpenhamn utan år [1898]
• Elkan & Schildknecht, Stockholm utan år [ca 1898], samma utgåva som ovanstående

Nr 12 och 15 även i Hägg, Album, 16 leichtere Clavierstücke
Det Nordiske Forlag / Hofmeister, Köpenhamn / Leipzig [1900]

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Styckena är utspridda över flera olika manuskript i Hägg-samlingen. Nr 6 [14] saknas.

Beskrivning av verket

1 [troligen nr 9 i löpande numrering, se nedan]. Andante c-moll 6/8 23 takter (/:8:/15), Più lento 1 takt, totalt 24 takter
2 [10]. Andante tranquillo A-dur 2/4 24 takter (/:8:/16:/)
3 [11]. Andante G-dur 4/4 30 takter (/:10:/20)
4 [12]. Andantino quasi Allegretto Ass-dur 16 takter, Fjärdedel = 84 Ess-dur 20 takter(/:8:/:12:/), Da capo al fine [takt 1-16], totalt 36 takter
5 [13]. Andante grazioso F-dur 6/8 27 takter
6 [14]. Romance: Innig g-moll 2/4 20 takter, Fröhlich D-dur 12 takter, [Tempo I] 8 takter, totalt 40 takter
7 [15]. Wiegenlied: Allegretto E-dur 2/4 24 takter

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 502 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

När Hägg skulle ge ut de fem häftena med Kleine nordische Lieder und Präludien förefaller det som om han gjorde ett urval bland tidigare komponerade stycken. Detta förklarar varför nr 3 [11] är daterad Skån 8/8 97, nr 5 [13] Stholm d. 4/12 1868 och nr 7 [15] 17/9 97. Övriga stycken saknar utsatt datering och kan lika väl vara från 60-70-talet som från åren närmast före publiceringen.

Det finns motsägande uppgifter om det här häftet är nr 1 eller nr 2. Numreringen av styckena är inte till någon hjälp, då båda häftena börjar med nr 1 (däremot börjar häfte 3 med nummer 16, och därefter är det löpande numrering fram till nr 37). På omslagen till båda häftena står Heft I,  II. Meningen var väl att förlaget eller musikhandlaren sedan skulle markera den aktuella siffran. Fyra faktorer pekar på att detta häfte är nr 2:
1) Jag har i min ägo två ex av noterna, där omslaget markerats på detta sätt.
2) Det tycks mig rimligt att tryckplåtarnas numrering följer häftenas ordning.  N.F. 3680 skulle då avse häfte 1 och N.F. 3681 häfte 2. (De tre följande häftena har sedan nummer N.F. 3682-4).
3) Det borde vara naturligast att inleda det första häftet med ett preludium.
4) I Hofmeisters lista över utgiven musik (www.hofmeister.rhul.ac.uk) står häftena i denna ordning.

Tyvärr har andra kommit till motsatt slutsats, och i Musik- och teaterbibliotekets exemplar är detta häfte markerat som det första.

Finn Rosengren