• Tillkomstår: 1870
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: R. Hagemeister gewidmet
  • Uruppförande: Stockholm 1 april 1870
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hans Ahlborg Musik, Farsta 2008, källkritisk utgåva.

Levande Musikarv, Stockholm 2013, källkritisk utgåva av Finn Rosengren

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro commodo Ess-dur 6/8 42 takter (/:9:/:33:/), Dolce e un poco più lento Ass-dur 49 takter, Tempo I Ess-dur 50 takter, totalt 141 takter


Mediafiler

Edition Levande musikarv

Referenser