Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Fantasistykke [a-moll]
Orkesterstykke

opus 9

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stycket är komponerat som Fantasie för piano 4 händer 1869. Oklart när orkestreringen gjordes; det kan ha varit i Norge i början av 1900-talet.
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det finns tre partitur i autograf, Hägg-samlingen 2:4 a, b och c

Beskrivning av verket

Allegro ma non troppo a-moll 3/4 443 takter (/:130:/313)


Verkkommentar

Stycket är identiskt med Fantasie a-moll för piano 4 händer. Titeln Fantasistykke används i det partitur som har beteckningen 2:4 a, medan Hägg använder benämningen Orkesterstykke i 2:4 b. I 2:4 c saknar stycket titel.

Finn Rosengren