Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Fantasie för Pianoforte a 4 mains [Fantasi a-moll]

opus 9

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm 6 maj 1869
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket finns även i en orkesterversion av tonsättaren, då under titeln Fantasistykke [Fantasistycke] eller Orkesterstykke [Orkesterstycke].
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hans Ahlborg Musik, Farsta 2009, källkritisk utgåva.

Levande Musikarv, Stockholm 2013, källkritisk utgåva av Finn Rosengren

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Hägg-samlingen 2:4 d

Beskrivning av verket

Allegro ma non troppo a-moll 3/4 443 takter (/:130:/313)